Ann-Sofie Köping Olsson

Vad arbetar du med nu?

– Jag är lektor i företagsekonomi med inriktning organisationsteori på Södertörns högskola.

Berätta om din bakgrund

– På högskolan har jag haft olika uppdrag till exempel som programansvarig för utbildningsprogrammet Konst, kultur och ekonomi, föreståndare för den högskolepedagogiska enheten och som prefekt. Jag undervisar och forskar inom områdena kulturpolitik, organisationskultur, ledarskap och hållbar samhällsutveckling. Min forskning har framförallt berört organisationer inom scenkonstområdet.