Anna Sparrman

Vad arbetar du med nu?

– Jag arbetar idag som professor vid Institutionen för TemaBarn på Linköpings universitet. Jag bedriver forskning i skärningspunkten mellan barn, barnkultur, barn och konsumtion, visuell kultur och barn och sexualitet.

Berätta om din bakgrund

– Jag har min bakgrund från Kulturvetarlinjen vid Linköpings universitet samt i museivärlden. Jag har jobbat på Läckö och Gripsholms slott, Norrköpings konstmuseum samt vid Vänermuseet i Lidköping. Jag var med om att bygga upp museet, som stod klart 1996.