Aris Fioretos

Vad arbetar du med nu?

– Jag färdigställer just ett större projekt om vad man på 1920-talet kallade ”den nya människan” som skall resultera i en bok och en utställning på Moderna Museet hösten 2019.

Berätta om din bakgrund

– Jag är författare. Före detta utlandssvensk, (trettiofem år tillbringade jag i främst USA och Tyskland).