Måns Wrange

Vad arbetar du med nu?

– Jag är konstnär och arbetar för närvarande med filmen The Scandal Syndrom som ingår i ett tioårigt projekt som utforskar det offentliga samtalets politik, poetik och psykologi i förhållande till det mediala och politiska landskapets förändring sedan millennieskiftet.

Berätta om din bakgrund

– Jag har tidigare varit rektor för Kungl. Konsthögskolan, professor vid Konstfack, gästprofessor vid Stockholms universitet, ordförande för den nationella konstnärliga forskarskolan vid Lunds universitet samt forskningshandledare vid Konsthögskolan i Oslo.