Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsens ordförande

Vad arbetar du med nu?

– Jag är generalsekreterare för Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Berätta om din bakgrund

– Jag är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jag har bland annat varit ekonomijournalist, stabschef hos finansminister Anne Wibble, PR-konsult, informationschef på SNS samt statssekreterare hos jämställdhetsminister Maria Arnholm.

– Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete i olika branscher, (energi, PR, media, choklad), och skilda ägarformer, (statliga, privata, stiftelseägda och börsnoterade företag).