Andreas Berg

Illustratör och professor, Stockholm/Oslo (ordförande)

Vad arbetar du med nu?
Jag är professor i illustration på Konsthögskolan i Oslo, sedan 2013. Jag skriver och gör utställningar om illustration och illustrationshistoria.

Berätta om din bakgrund:
Jag slog igenom som redaktionell illustratör i dagspressen i början av 1990-talet. Blev professor i illustration på Konstfack i Stockholm 1997.