Joar Tiberg

Författare, kritiker och översättare, Hägersten

Vad arbetar du med nu?
Jag arbetar just nu med översättningen av två romaner från norska.

Berätta om din bakgrund:
Jag är från början utbildad kemist, men har de senaste tjugo åren arbetat som fri författare, till främst poesi och barnböcker, men och reportage och kritik. Jag är även översättare av skön- och facklitteratur från engelska, franska och norska.