Lydia Wistisen

Postdoktor och lektor, Stockholm

Vad arbetar du med nu?
Jag sitter i redaktionsrådet för den nordiska vetenskapliga tidskriften Barnelitterært Forskningstidskrift och recenserar ungdomsböcker för Dagens Nyheter.

Berätta om din bakgrund
Jag är postdoktor och lektor i litteraturvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet med inrikting mot litteratur för barn och unga. I min forskning har jag bland annat skrivit om 1900-talets urbana ungdomsbok, miljonprogrammets litteratur och 1960 och -70-talens bilderböcker.