Mia Österlund

Docent, Åbo

Vad arbetar du med nu?
Docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, verksam som universitetslärare vid Åbo Akademi.

Berätta om din bakgrund:
Jag är litteraturforskare och kritiker med inriktning på barnlitteratur, flickforsking, queer, norm och fettstudier samt finlandssvensk litteratur. Redaktionsmedlem i tidskriften Barnboken som ges ut av Svenska Barnboksinstitutet.