Loka Kanarp

Serieskapare, Stockholm

Vad arbetar du med nu?
Just nu studerar jag front end-utveckling på en yh-utbildning i Stockholm.

Berätta om din bakgrund:
Jag har författat och tecknat ett antal serieböcker för både barn och vuxna. Jag illustrerar även barnböcker. Jag är utbildad vid Serieskolan i Malmö och Konstfack.