Sara Kristoffersson

Professor, Stockholm, (ordförande)

Vad arbetar du med nu?
Jag är professor i designhistoria på Konstfack. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om det svenska kooperativa förbundet. Jag är också kritiker i Dagens Nyheter.

Berätta om din bakgrund:
Förutom forskning och undervisning har jag arbetat med utställningar. 2015 gav jag ut en bok, Ikea - En kulturhistoria.