Danilo Brozović

Lektor, översättare och författare, Stockholm/Skövde (ordförande)

Vad arbetar du med nu?
Jag är lektor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde. Parallellt är jag verksam som översättare och författare, med tre egna och ett par dussin översatta titlar.

Berätta om din bakgrund:
Jag doktorerade inom ämnet på Stockholms universitet med en avhandling om industriella företags förflyttning mot tjänster. Avhandlingen prisades som en av världsbästa inom tjänsteledning.