Lina Sturfelt

Historiker och lektor, Lund

Vad arbetar du med nu?
Jag arbetar som lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Berätta om din bakgrund:
Jag är doktor i historia med inriktning mot världskrigsepoken. Jag har undervisat i mänskliga rättigheter, historia och freds-och konfliktvetenskap. Jag är även utbildad journalist.