Patrik Lindenfors

Forskare och författare, Stockholm

Vad arbetar du med nu?
Jag är docent i zoologisk ekologi och forskar vid Institutet för Framtidsstudier där jag undersöker möjligheten att låna in tänkande och metoder från evolutionsbiologi för att förstå samhällsförändringar, främst vad gäller demokratiutveckling och religiositet. Jag är också knuten till Centrum för evolutionär kulturforskning och Zoologiska institutionen på Stockholms universitet.

Berätta om din bakgrund:
Jag har författat fyra böcker och sitter i styrelsen för svenska och europeiska Humanisterna.