Stina Otterberg

Kritiker, skribent och litteraturvetare, Göteborg

Vad arbetar du med nu?
Jag är författare, litteraturkritiker och litteraturvetare. Just nu skriver jag på en bok om den finlandssvenska kritikern och författaren Hagar Olsson. Jag arbetar också som universitetslektor inom programmet Liberal Arts vid Göteborgs universitet.

Berätta om din bakgrund:
Jag disputerade 2010 på en avhandling om Olof Lagercrantz, "Klädd i sitt språk", och har också bland annat skrivit "Älska, dricka, sjunga, leva, dö, en essä om Erik Axel Karlfeldt" som tilldelades Göteborgs stads litteraturpris 2015.