Alan Asaid

Översättare och skribent, Märsta

Vad arbetar du med?
Jag är kulturskribent och litterär översättare från bland annat ryska och engelska, med särskild inriktning på äldre och moderna klassiker.

Berätta om din bakgrund:
Jag har arbetat som universitetslärare och redaktör för kulturtidskrifter.