Björn Kohlström

Gymnasielärare och kritiker, Jönköping

Vad arbetar du med nu?
Jag arbetar som gymnasielärare och kritiker.

Berätta om din bakgrund:
Jag är född i Umeå, bor i Jönköping. Har utkommit med boken Virginia Woolf, ett författarliv (H:ström 2010).