Rebecca Chentinell

Dansare och koreograf, Stockholm

Vad arbetar du med nu?
Tillsammans med Marie Fahlin driver jag Koreografiska Konstitutet samt ger ut tidskriften Koreografisk Journal.

Berätta om din bakgrund:
Jag är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och ArtEZ University of the Arts, Holland, och verksam som dansare, koreograf och curator inom dans- och koreografiområdet.