Rickard Borgström

Curator, Nuuk

Vad arbetar du med nu?
Jag är baserad i Nuuk, Grönland och är curator för den turnerande utställningen "Nalusuunerup taarnerani (In the darkness of ignorance)" 2019 och "The Central Finland Exhibition 2020".

Berätta om din bakgrund:
Jag arbetar som självständig curator inom scenkonstbildkonstfältet, och undervisar i samtida teater- och dans. Jag har curaterat program vid bland annat Teaterhuset Avant Garden, Inkonst, Stamsund Teaterfestival. Borgström har undervisat vid bla Nunatta isiginnaartitsinermik Ilinniarfiata, DOCH, Bildkonst Novia YH.