Lisa Lindén

Dramaturg och genusvetare, Västra Frölunda (ordförande)

Vad arbetar du med nu?
Under hösten arbetar jag bland annat med ett skrivprojekt, med att projektleda ett spelprojekt för Doris Film samt som jämställdhetskonsult.

Berätta om din bakgrund:
Jag är magister i genusvetenskap med inriktning mot litteratur och dramatik och arbetar som konsult inom jämställdhetsfrågor, som frilansande dramaturg och skribent. Två pjäser och en bok har jag hitintills skrivit. Jag har tidigare varit anställd på Regionteater Väst och frilansat på andra teatrar.