Lise-Lotte Axelsson

Enhetschef, Stockholm

Vad arbetar du med nu?
Jag är enhetschef på Kulturskolan Stockholm. Jag har varit operachef på Göteborgsoperan i åtta år och rektor på Operahögskolan i Stockholm i fyra år.

Berätta om din bakgrund:
Jag är från början pianist och har jobbat som repetitör i många produktioner och uruppföranden.