Anna Petrini

Musiker, Stockholm

Vad arbetar du med nu?
Jag är verksam som frilansande blockflöjtist i Sverige och internationellt sedan 2006.

Berätta om din bakgrund:
Med inriktning på den tidiga samt den samtida konstmusiken har jag gästat festivaler i Europa, Asien, USA och Australien.

Jag har studerat vid Conservatorium van Amsterdam samt vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.