Irma Kario

Tidigare producent, Stockholm

Vad arbetar du med nu?
Jag har gått i pension men arbetar fortfarande med ett antal interkulturella projekt, först och främst med anknytning till Finland.

Berätta om din bakgrund:
Jag har arbetat som producent inom teater, opera, film, dans och musik med särskilt inriktning på folkmusik och jazz. De sista åren inom arbetslivet var jag chef för den sverigefinska teatern.