Joachim Nordwall

Curator, programansvarig/producent, Göteborg

Vad arbetar du med nu?
Curator för Folkteatern Göteborgs Lilla Scen och den digitala Fjärde scenen, och är programchef på Folk Gbg sedan 2014, och driver skivbolaget iDEAL Recordings.

Berätta om din bakgrund:
Arbetade med visionära synth och technobolaget Börft Records (1988-1994) , studerat litteratur och ljudkonst i Paris, Umeå och Göteborg. Arbetade som klubbchef och marknadschef 2003 - 2014 på Jazzklubben Nefertiti i Göteborg.