Staffan Langemark

Producent, Halmstad (ordförande)

Vad arbetar du med nu?
Jag jobbar med projekt och frilansjobb.

Berätta om din bakgrund:
Jag har jobbat 20 år som producent/orkesterchef i Kammarorkestern Musica Vitae. Turnéer över hela världen. Bland annat fokus på samtida musik, musik för barn/unga och gränsöverskridande samarbeten.