Mansoor Hosseini

Komponist, Göteborg

Vad arbetar du med nu?
Jag jobbar med festivaler samt med flera uruppföranden.

Berätta om din bakgrund:
Jag har studerat komposition på Musikhögskolan i Paris, Bryssel och Göteborg.