Erik Palm

Producent, Umeå

Vad arbetar du med nu?
Jag arbetar som producent på Norrlandsoperans
musikavdelning.

Berätta om din bakgrund:
Jag har arbetat med kultur-och musikfrågor sen mitten av 80-talet då jag började som administrativ chef på Kulturförvaltningen i Umeå. Jag har arbetat med många festivaler och Umeå Jazz-och kammarmusikfestivaler i synnerhet. Jag har varit delaktig i ett flertal nationella utredningar om kulturpolitik och samarbete och sitter i styrelsen för Sweden Festivals.