Evelina Stenbeck

Forskare, Lund

Vad arbetar du med nu?
Jag arbetar som forskare och lärare i litteraturvetenskap, medicinsk humaniora, litterär gestaltning och på förlagsutbildningen vid Lunds universitet.

Berätta om din bakgrund:
Jag disputerade i litteraturvetenskap 2017. Sedan 2013 har jag skrivit litteraturkritik i olika dagstidningar och tidskrifter. Jag har också ägnat mig åt kreativt skrivande och arbetat som lärare i svenska.