Madeleine Bergmark

Bibliotekarie, Göteborg

Vad arbetar du med nu?
Numera är jag pensionär men arbetar regelbundet som bibliotekarie.

Berätta om din bakgrund:
Enhetschef och programansvarig på Stadsbiblioteket Göteborg. Startade och verkade som chef för Litteraturhuset i Göteborg.