Daniel Särkijärvi

Modersmålslärare i meänkieli, Kalix-Nyborg

Vad arbetar du med nu?
Jag arbetar med språkrevitalisering, i första hand meänkieli. Genom föreläsningar, teatrar och lekstunder, jobbar jag för att stärka språkets status och öka förståelsen för språket och för minoritetsgruppen.

Berätta om din bakgrund:
Jag är en tornedaling, som de senaste åren engagerat mig i barns rätt till sina nationella minoritetsspråk. Jag har som vuxen lärt mig meänkieli, som jag som barn aldrig lärde mig ordentligt, och det språket för jag nu vidare till mina barn.