Noa Hermele

Rektor, Johanneshov (ordförande)

Vad arbetar du med nu?
Jag är rektor för Paideia folkhögskola och biträdande rektor för Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Jag är medlem i Judisk krönikas redaktionsråd och ledamot i styrelsen för Forum för judiska studier vid Uppsala universitet.