Mats Berggren

Författare, Stockholm

Vad arbetar du med nu?
Jag förbereder en Svenska barnboksinstitutets kurs om att recensera barnlitteratur, där jag är en av föreläsarna.

Berätta om din bakgrund:
Jag är författare sedan 1987, skriver främst ungdomsböcker. Har suttit 12 år i ALMA-juryn, nio i styrelsen för Sveriges författarfond och fyra i Kulturrådets arbetsgrupp för stöd till barn- och ungdomslitteratur. Innan dess var jag Aftonbladets tonårsboksansvarig i elva år.