Marianne Hultman

Konstnärlig ledare, Oslo (ordförande)

Vad jobbar du med nu?
Jag är chef för Oslo Kunstforening i Norge.

Berätta om din bakgrund:
Jag har tidigare arbetat på Norrköpings Konstmuseum. I tillägg till min magisterexamen i konstvetenskap har jag gått en tvåårig heltidsstudie från Curatorprogrammet på Konstfack.