Till navigation Till innehåll

Bokstart i världen

Metoder och forskning om bokgåvoprogram för små barn och deras familjer.

Bokgåvoprogrammet Bokstart föddes i England 1992 och finns nu runt om i världen. Idén är att dela ut böcker till små barn och stötta föräldrarna i deras viktiga roll för att främja barnets språkutveckling. Omkring 30 länder driver nationella läsfrämjande program för de allra yngsta barnen (0–3 år).

Med denna kunskapsöversikt belyses internationell forskning, kunskap och metoder för Bokstart och liknande bokgåvoprogram. Syftet är att alla som arbetar med att främja läsning och språkutveckling för de yngsta, ska kunna inspireras och relatera sin verksamhet till relevant forskning och kunskap inom området.

Denna kunskapsöversikt är sammanställd av Governo på uppdrag av Kulturrådet. Governo är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor.

Läs och ladda ner rapporten

Bokstart i världen

PDF-version