Till navigation Till innehåll

Budgetunderlag 2024–2026

Kulturrådet behöver ytterligare medel för att kunna skapa förutsättningar för utveckling och tillgängliggörande av den offentligt finansierade kulturen.

Det svåra ekonomiska läget i Sverige slår hårt mot kulturlivet, som dessutom utsattes för hårda prövningar under pandemiåren.

Kulturrådet föreslår i budgetunderlaget förstärkningar till bland annat det fria kulturlivet, till kultur i regioner och kommuner och till internationellt utbyte. För att genomföra detta på ett effektivt och ändamålsenligt sätt behövs också ett förstärkt förvaltningsanslag.

Läs mer 

Ladda ner som PDF

Bläddringsbar version