Till navigation Till innehåll

Fristad

En handbok för Sveriges fristäder inom ICORN

Denna handbok riktar sig primärt till fristadskoordinatorer, tjänstepersoner och politiker i kommuner eller regioner som är medlemmar eller är intresserade av att vara fristad inom nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Handboken ger konkreta råd och information om perioden före, under och efter tiden i fristaden. I varje kapitel finns en sammanfattande checklista samt aktuella webbsidor med mer information.

Läs och ladda ner rapporten:

Fristad