Till navigation Till innehåll

Genomlysning Kultursamverkansmodellen

Slutrapport av styrelseuppdrag Sty 2018:4, Dnr Adm 2018/169

Införandet av kultursamverkansmodellen är en av de större förändringarna inom det kulturpolitiska området under senare år i Sverige. Den har sammantaget haft stor betydelse för utvecklingen av kulturen: den har lett till mer pengar till politikområdet, större frihet till Sveriges regioner men också ett ökat politiskt intresse för kultur. Modellen har nu funnits i ungefär 10 år och har väl inarbetade rutiner. Det är ett gynnsamt läge för att se över Kulturrådets arbete med modellen.

Kulturrådets styrelse gav den 19 september 2018 kansliet i uppdrag att göra en genomlysning av Kulturrådets arbete med kultursamverkansmodellen, i syfte att utveckla myndighetens arbetssätt. Uppdraget har därför varit fokuserat på Kulturrådets processer, rutiner, dialoger och prioriteringar, och inte utvärderat själva modellen. Under genomlysningsarbetet har två delrapporteringar gjorts till styrelsen, i maj och i september 2019. Detta är genomlysningens slutrapport.

Slutrapporten omfattar hela genomlysningsuppdraget och Kulturrådets styrelse är den främsta målgruppen. Avsnitten inleds med en sammanfattning och utvecklingsförslag. Därefter följer bakgrund och olika utgångspunkter för förslagen och eventuell fortsatt strategisk diskussion. Varje avsnitt har sitt eget fokus och kan läsas separat utifrån perspektiv och intresse. Rapportens förslag är ett underlag för styrelsens fortsatta diskussion och kommande beslut.