Till navigation Till innehåll

Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2021

Den här rapporten visar det regionala utfallet av Kulturrådets verksamhet under 2021.

Kulturrådets samlade utfall uppgick till 5,2 miljarder kronor, varav nära 4,8 miljarder kronor har gått att härleda till enskilda regioner.

Av detta belopp har 28 procent gått till organisationer i Stockholm, 17 procent till organisationer i Västra Götaland och 12 procent till organisationer i Skåne.

Stockholms andel av det härledda beloppet har ökat markant från tidigare år. Anledningen är att många organisationer i Stockholm sökt och beviljats de krisstöd som Kulturrådet disponerat. Av Kulturrådets samlade utfall 2021 utgör krisstöden 40 procent.

Läs och ladda ner rapporten

Kulturrådets bidragsgivning i regionerna 2021

PDF-version