Till navigation Till innehåll

Kultursamverkansmodellen

Uppföljning av ekonomi och personal 2019.

Rapporten visar att de sammantagna offentliga (statliga, regionala och kommunala) bidragen till verksamheterna i kultursamverkansmodellen ökade med 21 procent mellan 2010 och 2019, räknat i 2019-års priser. 2019 uppgick de offentliga bidragen till cirka 4,7 miljarder kronor.

Räknat per invånare har de statliga bidragen, mellan 2010 och 2019, i genomsnitt minskat med 5,2 procent. Samtidigt som de årliga regionala bidragen per invånare under samma period ökat med i genomsnitt 20,8 procent. Rapporten visar att det, trots utvecklingsbidrag och tillfälliga satsningar från statens sida, framförallt är regioner och kommuner som stått för expansionen i modellen.

2019 uppgick den totala offentliga finansieringen till 81,6 procent. Den allra största delen av verksamheten inom kultursamverkansmodellen finansierades alltså av offentliga medel. Det finns dock stora variationer och det blir viktigt att från och med 2020 noggrant följa hur coronapandemin påverkar förutsättningarna för verksamheterna.

Totalt utfördes 5 878 årsarbetskrafter inom kultursamverkansmodellen 2019 och 57 procent utfördes av kvinnor.

Läs och ladda ner rapporten

Kultursamverkansmodellen 2019
PDF-version