Till navigation Till innehåll

Möjligheter, utmaningar, metoder

Ett kunskapsunderlag om breddad rekrytering inom kultursektorn

Den här rapporten är en kunskapsöversikt som syftar till att bidra till samtal om förutsättningarna för breddad rekrytering inom kultursektorn och fungera som underlag till främjande arbete.

Rapporten har tagits fram som en del av Kulturrådets uppdrag i regleringsbrevet för 2022 att: ”genomföra kunskapshöjande insatser med syfte att motverka snedrekrytering till kultursektorn och vara ett nav för erfarenhetsutbyte för breddat professionellt deltagande inom denna”.

Läs och ladda ner rapporten

Möjligheter, utmaningar, metoder

PDF-version