Till navigation Till innehåll

Regionalt krisstöd 2021

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med det regionala krisstöd som myndigheten fördelade till regionerna 2021 samt hur regionerna i sin tur fördelade stöden till sina verksamheter och hur de använt stöden.

Kulturrådet fördelade sammantaget 198 924 000 kronor till regionerna i kultursamverkansmodellen, för vidare fördelning till regionala kulturverksamheter, men också 19 006 000 kronor till drabbade regionala verksamheter i Stockholmsregionen. De regionala krisstöden har, precis som 2020, syftat till att mildra konsekvenserna för de regionala kulturverksamheterna med anledning av det nya coronaviruset.

Läs och ladda ner rapporten

Regionalt krisstöd

PDF-version