Till navigation Till innehåll

Resultat av bidrag till kulturskolan

Uppföljning av kulturskolebidraget 2016–2018.

Kulturrådet har sedan 2016 årligen fördelat ett statligt bidrag som kan sökas av kommuner som har en musik- eller kulturskola. I denna rapport presenteras hur kulturskolorna har använt bidraget de tre första åren som ett statligt stöd till kommunala kulturskolor fanns. Här ges en samlad bild av bidragets kortsiktiga resultat, men också av kulturskolornas erfarenheter från att utveckla verksamheten med bidragets hjälp.

Läs och ladda ner rapporten

Resultat av bidrag till kulturskolan

PDF-version