Till navigation Till innehåll

Statliga insatser till kulturskolor

Denna rapport beskriver Kulturskolecentrums insatser under 2018 och 2019 fördelat på tre delar: kulturskolebidraget, stöd till nationell samordning och stöd till förbättrad kompetensförsörjning genom Kulturskoleklivet.

Från 2015 har en nationell strategi för den kommunala kulturskolan utvecklats. Sedan 2018 består de statliga insatserna av tre delar – stöd till nationell samordning genom Kulturskolecentrum, ett kulturskolebidrag till kulturskolornas kommunala huvudmän för utveckling av verksamhet samt stöd till förbättrad kompetensförsörjning genom Kulturskoleklivet.
  
I rapporten sammanställs Kulturskolecentrums insatser under 2018 och 2019, vilka resultat de har gett och hur de kan tas vidare.

Läs och ladda ner rapporten

Statliga insatser till kulturskolor

PDF-version