Till navigation Till innehåll

Statliga kulturutgifter i regionerna 2017–2018

Den stora ökningen av statens kulturbudget 2018 märks i årets rapport om hur de statliga kulturutgifterna fördelats regionalt. Ökningar har exempelvis skett när det gäller verksamheter som bibliotek, museer och utställningar samt i form av bidrag till fria grupper och konstnärer. Det visar vår rapport Statliga kulturutgifter i regionerna 2017–2018.

Stockholm får fortsatt klart mest av statens kulturpengar vilket till största delen beror på att Kungliga Operan, Dramaten och de centrala museerna bedriver sin huvudsakliga verksamhet i regionen. För övriga regioner har Kulturrådets bidrag till regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen stor betydelse för den regionala spridningen.

Läs och ladda ner skriften:

Statliga kulturutgifter i regionerna 2017–2018