Till navigation Till innehåll

Statliga kulturutgifter i regionerna 2019–2020

Den stora ökningen av statens kulturbudget 2020 med anledning av covid-19 märks i årets rapport om hur de statliga kulturutgifterna fördelats regionalt. Det totala utfallet såväl som den del som härletts till enskilda regioner har ökat med över en tredjedel. Det visar Kulturrådets rapport Statliga kulturutgifter i regionerna 2019–2020.

Stockholm får fortsatt mest av statens kulturpengar vilket till största delen beror på att Dramaten och de centrala museerna bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Stockholmsregionen. För övriga regioner har Kulturrådets bidrag till regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen fortsatt stor betydelse för den regionala spridningen.

Läs mer och ladda ner rapporten

Statliga kulturutgifter i regionerna 2019-2020

PDF-version