Till navigation Till innehåll

Styra alltjämt

Kartläggning av hur Sveriges regioner arbetar med jämställdhet i styrning av verksamhet som ingår i kultursamverkansmodellen.

Rapporten Styra alltjämt presenterar resultatet av en undersökning av kultursamverkansmodellen med fokus på jämställdhet. Med rapporten har vi velat öka vår kunskap om hur regionerna arbetar med jämställdhet i styrning av kulturverksamheter. Rapporten beskriver även i stora drag statlig styrning kring jämställdhet inom kulturområdet och hur Kulturrådets uppdrag att arbeta med frågorna ser ut. Undersökningen är en del av Kulturrådets kvalitativa uppföljning av kultursamverkansmodellen och har genomförts genom så kallad separat uppgiftsinsamling.

Läs mer och ladda ner rapporten:

Styra alltjämt