Till navigation Till innehåll

Svensk medverkan inom EU-programmet Kreativa Europa 2019

I rapporten redovisas att år 2019 fick totalt 65 projekt med svensk medverkan, antingen som sökande part eller projektpartner, finansiering genom Kreativa Europa. Totalt deltar 52 svenska organisationer i projekten. Projekt med svensk medverkan inom hela Kreativa Europa-programmet mottog totalt 17 420 912 euro. I rapporten kan du läsa mer om alla projekt med svensk medverkan som fått stöd inom programmet förra året.

Läs och ladda ner:

Årsrapport 2019