Kulturrådets årsredovisning 2018

Årsredovisningen sammanfattar Kulturrådets verksamhet under 2018.

I resultatredovisningen beskriver vi vår verksamhet och redovisar hur verksamhetens prestationer har utvecklats när det gäller volym och kostnader.

Läs och ladda ner skriften

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2018

Header logo