Till navigation Till innehåll

Ansökningsdatum 2020

Här kan du se ansökningsdatum 2020 för respektive bidrag. Bidragen är grupperade efter ämnesområde.

Barn och unga, Bibliotek, Bild- och formkonstCivilsamhället, Internationellt, KulturtidskrifterLitteratur och läsande, Musik, Nationella minoriteterRegional utveckling, Scenkonst

Barn och unga

Bidrag till kulturskolor

 • 21 januari 2020 – 18 februari 2020

Läs mer om bidrag till kulturskolor

Bokstart: Språknätverk

 • 25 augusti 2020 – 22 september 2020

Läs mer om bidrag till språknätverk inom Bokstart

Bokstart: projekt

 • 25 augusti 2020 – 22 september 2020

Läs mer om bidrag till projekt inom Bokstart

Skapande skola 

 • 07 januari 2020 – 04 februari 2020

Läs mer om bidraget Skapande skola

Bibliotek

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

 • 19 mars 2020 – 16 april 2020

Läs mer om inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Stärkta bibliotek

 • 05 mars 2020 – 02 april 2020

Läs mer om stärkta bibliotek

Bild- och formkonst

Främjande organisationer inom bild- och formkonst

 • 17 september 2020 – 15 oktober 2020

Läs mer om främjande organisationer inom bild- och formkonst

Projektbidrag bild- och formkonst

 • 30 januari 2020 – 27 februari 2020
 • 20 augusti 2020 – 17 september 2020

Läs mer om projektbidrag bild- och formkonst

Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

 • 20 augusti 2020 – 17 september 2020

Läs mer om utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

Verksamhetsbidrag till konsthantverk

 • 17 september 2020 – 15 oktober 2020

Läs mer om verksamhetsbidrag till konsthantverk

Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst

 • 20 augusti 2020 – 17 september 2020

Läs mer om verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst

Civilsamhället

Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

 • 29 oktober 2020 – 26 november 2020

Läs mer om bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

Centrumbildningar

 • 06 oktober 2020 – 03 november 2020

Läs mer om centrumbildningar

Lokalhållande organisationer

 • 08 oktober 2020 – 05 november 2020

Läs mer om lokalhållande organisationer

Skådebanan

 • 08 oktober 2020 – 05 november 2020

Läs mer om bidrag till Skådebanan

Internationellt

Bidrag till internationella nätverk

 • 01 september 2020 – 29 september 2020

Läs mer om bidrag till internationella nätverk

Projektbidrag till fristadsprogrammet

 • 26 mars 2020 – 23 april 2020
 • 13 oktober 2020 – 10 november 2020

Läs mer om projektbidrag till fristadsprogrammet

Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

 • 01 september – 29 september 2020

Läs mer om verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

Swedish Literature Exchange

Bidrag till översättning och litterära evenemang i utlandet.

Läs mer på vår engelska sida

Kulturtidskrifter

Bidrag för spridning av kulturtidskrifter

 • 22 oktober 2020 – 19 november 2020

Läs mer om bidrag för spridning av kulturtidskrifter

Produktionsstöd till kulturtidskrifter

 • 04 augusti 2020 – 01 september 2020

Läs mer om produktionsstöd till kulturtidskrifter

Litteratur och läsande

Bidrag till översättare av svensk litteratur

Bidraget kan sökas löpande under hela året men ansökningarna behandlas vid fyra tillfällen per år. 

Sista ansökningsdag:

 • 13 februari 2020
 • 23 april 2020
 • 08 september 2020
 • 03 november 2020

Läs mer om bidrag till översättare av svensk litteratur

Litteraturstöd

Bidraget kan sökas löpande under hela året.

Läs mer om litteraturstödet

Läs- och litteraturfrämjande insatser

 • 20 februari 2020 – 19 mars 2020
 • 08 september 2020 – 06 oktober 2020

Läs mer om läs- och litteraturfrämjande insatser

Stöd till planerad utgivning av litteratur

 • 25 februari 2020 – 24 mars 2020 
 • 03 september 2020 – 01 oktober 2020 

Läs mer om stöd till planerad utgivning av litteratur

Swedish Literature Exchange

Bidrag till översättning och litterära evenemang i utlandet.

Läs mer på vår engelska sida

Musik

Musikutgivning (fonogram)

 • 06 februari 2020 – 05 mars 2020
 • 11 augusti 2020 – 08 september 2020

Läs mer om musikutgivning (fonogram)

Projektbidrag till musikarrangörer

 • 24 mars 2020 – 21 april 2020
 • 15 september 2020 – 13 oktober 2020

Läs mer om projektbidrag till musikarrangörer

Samverkan med komponister

 • 28 januari 2020 – 25 februari 2020
 • 27 augusti 2020 – 24 september 2020

Läs mer om samverkan med komponister

Turnébidrag till fria musikgrupper

 • 18 februari 2020 – 17 mars 2020
 • 08 september 2020 – 06 oktober 2020

Läs mer om turnébidrag till fria musikgrupper

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

 • 21 april 2020 – 19 maj 2020

Läs mer om verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

 • 15 september 2020 – 13 oktober 2020

Läs mer om verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

 • 10 september 2020 – 08 oktober 2020

Läs mer om vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Nationella minoriteter

Projektbidrag nationella minoriteters kultur

 • 25 februari 2020 – 24 mars 2020
 • 24 september 2020 – 22 oktober 2020

Läs mer om projektbidrag nationella minoriteters kultur

Verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

 • 24 september 2020 – 22 oktober 2020

Läs mer om verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

Regional utveckling

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

 • 20 februari 2020 – 19 mars 2020

Läs mer om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

 • 20 februari 2020 – 19 mars 2020

Läs mer om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet

 • 08 oktober 2020 – 05 november 2020

Läs mer om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet

Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

 • 10 september 2020 – 08 oktober 2020

Läs mer om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Scenkonst

Bidrag till arrangörer inom Dansnät Sverige

 • 14 januari 2020 – 11 februari 2020

Läs mer om bidrag till arrangörer inom Dansnät Sverige

Daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

 • 29 oktober 2020 – 26 november 2020

Läs mer om daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

Fri scenkonst internationella turnébidrag

 • 18 februari 2020 – 17 mars 2020
 • 06 augusti 2020 – 03 september 2020

Läs mer om fri scenkonst internationella turnébidrag

Fri scenkonst projektbidrag

 • 02 januari 2020 – 30 januari 2020
 • 18 augusti 2020 – 15 september 2020

Läs mer om fri scenkonst projektbidrag

Fri scenkonst verksamhetsbidrag

 • 13 februari 2020 – 12 mars 2020

Läs mer om fri scenkonst verksamhetsbidrag

Samverkan med komponister

 • 28 januari 2020 – 25 februari 2020
 • 27 augusti 2020 – 24 september 2020

Läs mer om samverkan med komponister

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

 • 10 september 2020 – 08 oktober 2020

Läs mer om vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

+ + +