Till navigation Till innehåll

Ansökningsdatum 2021

Här kan du se ansökningsdatum 2021 för respektive bidrag. Bidragen är grupperade efter ämnesområde.

Barn och unga, Bibliotek, Bildkonst, form och konsthantverk, Civilsamhället, Internationellt, Krisstöd till kulturen, Kulturtidskrifter, Litteratur och läsande, Musik, Nationella minoriteter, Regional utveckling, Scenkonst

Barn och unga

Bidrag till kulturskolor

 • 21 januari 2021 – 23 februari 2021

Läs mer om bidrag till kulturskolor

Bokstart: Språknätverk

 • 26 augusti 2021 – 23 september 2021

Läs mer om bidrag till språknätverk inom Bokstart

Bokstart: projekt

 • 26 augusti 2021 – 23 september 2021

Läs mer om bidrag till projekt inom Bokstart

Skapande skola 

 • 07 januari 2021 – 04 februari 2021

Läs mer om bidraget Skapande skola

Bibliotek

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

 • 18 mars 2021 – 15 april 2021

Läs mer om inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Stärkta bibliotek

 • 11 mars 2021 – 08 april 2021

Läs mer om stärkta bibliotek

Bildkonst, form och konsthantverk

Främjandeorganisationer inom bildkonst, form och konsthantverk

 • 16 september 2021 – 14 oktober 2021

Läs mer om främjande organisationer inom bildkonst, form och konsthantverk

Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk

 • 26 januari 2021 – 23 februari 2021
 • 19 augusti 2021 – 16 september 2021

Läs mer om projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk

Konstnärliga produktionsplatser

 • 19 augusti 2021 – 16 september 2021

Läs mer om konstnärliga produktionsplatser

Verksamhetsbidrag till konsthantverk

 • 16 september 2021 – 14 oktober 2021

Läs mer om verksamhetsbidrag till konsthantverk

Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bildkonst, form och konsthantverk

 • 19 augusti 2021 – 16 september 2021

Läs mer om verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bildkonst, form och konsthantverk

Civilsamhället

Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

 • 12 oktober 2021 – 09 november 2021

Läs mer om bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

Centrumbildningar

 • 28 september 2021 – 26 oktober 2021 

Läs mer om centrumbildningar

Lokalhållande organisationer

 • 12 oktober 2021 – 09 november 2021

Läs mer om lokalhållande organisationer

Skådebanan

 • 12 oktober 2021 – 09 november 2021

Läs mer om bidrag till Skådebanan

Internationellt

Bidrag till internationella nätverk

 • 31 augusti 2021 – 28 september 2021

Läs mer om bidrag till internationella nätverk

Projektbidrag till fristadsprogrammet

 • 25 mars 2021 – 22 april 2021
 • 12 oktober 2021 – 09 november 2021

Läs mer om projektbidrag till fristadsprogrammet

Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

 • 31 augusti 2021 – 28 september 2021

Läs mer om verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

Projektbidrag till utsända kulturråd

Bidraget kan sökas löpande under hela året.

Läs mer om bidrag till utsända kulturråd

Swedish Literature Exchange

Bidrag till översättning och litterära evenemang i utlandet.

Läs mer på vår engelska sida

Krisstöd till kulturen

Projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet

Kulturtidskrifter

Bidrag för spridning av kulturtidskrifter

 • 21 oktober 2021 – 18 november 2021

Läs mer om bidrag för spridning av kulturtidskrifter

Produktionsstöd till kulturtidskrifter

 • 03 augusti 2021 – 31 augusti 2021

Läs mer om produktionsstöd till kulturtidskrifter

Litteratur och läsande

Bidrag till översättare av svensk litteratur

Bidraget kan sökas löpande under hela året men ansökningarna behandlas vid fyra tillfällen per år. 

Sista ansökningsdag:

 • 11 februari 2021
 • 22 april 2021
 • 09 september 2021
 • 28 oktober 2021

Läs mer om bidrag till översättare av svensk litteratur

Litteraturstöd

Bidraget kan sökas löpande under hela året.

Läs mer om litteraturstödet

Läs- och litteraturfrämjande insatser

 • 18 februari 2021 – 18 mars 2021
 • 07 september 2021 – 05 oktober 2021 

Läs mer om läs- och litteraturfrämjande insatser

Stöd till planerad utgivning av litteratur

 • 23 februari 2021 – 23 mars 2021 
 • 02 sepember 2021 – 30 september 2021

Läs mer om stöd till planerad utgivning av litteratur

Swedish Literature Exchange

Bidrag till översättning och litterära evenemang i utlandet.

Läs mer på vår engelska sida

Musik

Musikutgivning (fonogram)

 • 02 februari 2021 – 09 mars 2021
 • 10 augusti 2021 – 07 september 2021

Läs mer om musikutgivning (fonogram)

Projektbidrag till konsertverksamhet

Nyinsatt stöd våren 2021.

 • 23 mars 2021 – 20 april 2021

Läs mer om projektbidrag till konsertverksamhet

Projektbidrag till musikarrangörer

Våren 2021 välkomnas musikarrangörer att söka projektbidrag inom ett nytt stöd, projektbidrag till konsertverksamhet.

 • 23 mars 2021 – 20 april 2021

Läs mer om projektbidrag till konsertverksamhet

 • 14 september 2021 – 12 oktober 2021

Läs mer om projektbidrag till musikarrangörer

Samverkan med komponister

 • 28 januari 2021 – 25 februari 2021
 • 24 augusti 2021 – 21 september 2021

Läs mer om samverkan med komponister

Turnébidrag till fria musikgrupper

Under 2021 välkomnas fria musikgrupper att söka bidrag för turnéer inom ett nytt stöd, projektbidrag till konsertverksamhet.

 • 23 mars 2021 – 20 april 2021

Läs mer om projektbidrag till konsertverksamhet

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

 • 20 april 2021 – 18 maj 2021

Läs mer om verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

 • 14 september 2021 – 12 oktober 2021

Läs mer om verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

 • 09 september 2021 – 07 oktober 2021

Läs mer om vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Nationella minoriteter

Projektbidrag nationella minoriteters kultur

 • 23 februari 2021 – 23 mars 2021
 • 21 september 2021 – 19 oktober 2021

Läs mer om projektbidrag nationella minoriteters kultur

Verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

 • 21 september 2021 – 19 oktober 2021 

Läs mer om verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

Regional utveckling

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

 • 18 februari 2021 – 18 mars 2021

Läs mer om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

 • 18 februari 2021 – 18 mars 2021

Läs mer om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet

 • 05 oktober 2021 – 02 november 2021

Läs mer om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet

Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

 • 09 september 2021 – 07 oktober 2021

Läs mer om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Scenkonst

Bidrag till arrangörer inom Dansnät Sverige

 • 12 januari 2021 – 9 februari 2021

Läs mer om bidrag till arrangörer inom Dansnät Sverige

Daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

 • 28 oktober 2021 – 25 november 2021

Läs mer om daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

Fri scenkonst internationella turnébidrag

Under 2021 välkomnas yrkesverksamma scenkonstaktörer att söka bidrag för internationella gästspel i Sverige och turnéer utomlands inom ramen för fri scenkonst projektbidrag.

Läs mer om fri scenkonst projektbidrag

Fri scenkonst projektbidrag

 • 31 december 2020 – 28 januari 2021
 • 17 augusti 2021 – 15 (14) september 2021

OBS! Ansökningsperioden för projektbidrag till fri scenkonst förlängs med en dag. Bidraget går att söka till och med den 15 september. Förlängningen sker på grund av tekniska problem med vår onlinetjänst.

Läs mer om fri scenkonst projektbidrag

Fri scenkonst verksamhetsbidrag

 • 11 februari 2021 – 11 mars 2021

Läs mer om fri scenkonst verksamhetsbidrag

Samverkan med komponister

 • 28 januari 2021 – 25 februari 2021 
 • 24 augusti 2021 – 21 september 2021 

Läs mer om samverkan med komponister

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

 • 09 september 2021 – 07 oktober 2021

Läs mer om vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

+ + +